Tiếng Trung thương mại văn phòng Giải thích bài 2

Tiếng Trung thương mại văn phòng Thầy Vũ TiengTrungHSK

Tiếng Trung thương mại văn phòng Giải thích bài 2 là bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại online của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên dạy tiếng Trung online trên website hoctiengtrungonline.info Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Toàn bộ tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ đều được chia sẻ miễn phí trên hệ thống trang web ChineMaster với thương hiệu là hoctiengtrungonline

Các bạn xem chi tiết nội dung kiến thức tiếng Trung thương mại văn phòng bài 1 tại link bên dưới.

Tiếng Trung thương mại văn phòng Giải thích bài 1

Các bạn xem toàn bộ nội dung bài giảng từ bài đầu tiên đến bài mới nhất chuyên đề tiếng Trung thương mại văn phòng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Học tiếng Trung thương mại văn phòng Thầy Vũ ChineMaster

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính của bài học hôm nay.

Giáo trình Tiếng Trung thương mại văn phòng Giải thích bài 2 ChineMaster

Các bạn ghi chép những kiến thức quan trọng chuyên đề tiếng Trung thương mại văn phòng bài học số 2 nhé.

B.注意/CHÚ Ý
辩解有很多场合,这里我们主要强调的是造成这个结果不只是因为自己的责任,还有别的更重要的原因。以[没想替自己辩解] 为开头,期待上司理解、关心事态的真正原因。
Chú ý: bào chữa, tìm cách bảo vệ mình có rất nhiều trường hợp. ở đây chúng ta chủ yếu nhấn mạnh việc kết quả cuối cùng không phải chỉ do trách nhiệm của riêng bản thân mình, ngoài ra còn nguyên nhân quan trọng hơn nữa. mở đầu bằng “không muốn tìm lí do biện minh cho mình”, hi vọng cấp trên sẽ hiểu, quan tâm đến lí do thực sự dẫn đến sự việc sẽ khiến cấp trên sẽ cảm thông.

C.生词/TỪ MỚI
Tiếng Trung Phiên âm Nghĩa
关于 guānyú Liên quan đến, về
签约 qiānyuē Kí kết hợp đồng
承担 chéngdān Đảm nhận
辩解 biànjiě Bào chữa, ngụy biện, kiếm cớ
原因 yuányīn Nguyên nhân
直接 zhíjiē Trực tiếp
确实 quèshí Thực sự
教训 jiàoxùn Giáo huấn, bài học
铭记于心 míngjì yú xīn Khắc cốt ghi tâm

D.重要表达/CÁCH BIỂU ĐẠT QUAN TRỌNG
1. 我想听听有关经营方针的问题
Wǒ xiǎng tīng tīng yǒuguān jīngyíng fāngzhēn de wèntí
Tôi muốn nghe những vấn đề liên quan đến chính sách kinh doanh

2. 我并没打算那么说
Wǒ bìng méi dǎsuàn nàme shuō
Tôi không hề định nói vậy

3. 你好好听着
Nǐ hǎohǎo tīngzhe
Hãy nghe cho rõ đây

4. 参加了会议
Cānjiāle huìyì
Tôi đã tham dự cuộc họp

5. 如果现在还不采取措施,事态会逐渐恶化的。
Rúguǒ xiànzài hái bù cǎiqǔ cuòshī, shìtài huì zhújiàn èhuà de.
Nếu như bây giờ không đưa ra biện pháp, sự việc sẽ dần dần thay đổi theo chiều hướng xấu.

6. 千万不可麻痹大意。
Qiān wàn bù kě mábì dàyì.
Nhất định không được sơ xuất, lơ là.

E.语法/GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP
“关于”tức là “về, liên quan đến”. ví dụ:

1. 关于这件事,我什么都不知道
Guānyú zhè jiàn shì, wǒ shénme dōu bù zhīdào
Em không hề biết gì về chyện này

2. 我想跟你谈关于他的事
Wǒ xiǎng gēn nǐ tán guānyú tā de shì
Em muốn nói chuyện với anh về việc liên quan tới anh ấy

3. 关于和南方公司签约被和平公司抢先一步的事,你打算怎么承担责任?
Guānyú hé nánfāng gōngsī qiānyuē bèi hépíng gōngsī qiǎngxiān yībù de shì, nǐ dǎsuàn zěnme chéngdān zérèn?
Về việc hợp đồng kí với bên công ty Nam Phương, bị công ty Hòa Bình nhanh tay đi trước một bước, cậu định nhận trách nhiệm về mình sao đây?

4. 关于那件事,我不想替自己辩解什么,但是…
Guānyú nà jiàn shì, wǒ bùxiǎng tì zìjǐ biànjiě shénme, dànshì…
Về việc đó, em không muốn tìm cớ bào chữa gì cho mình, nhưng…

F.经典用例/VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
1. 我没打算这么说,可是…
Wǒ méi dǎsuàn zhème shuō, kěshì…
Tôi không định nói vậy đâu, nhưng mà…

2. 倒没想那么多。
Dào méi xiǎng nàme duō.
Tôi chẳng hề nghĩ nhiều như thế

3. 可能是我辩解得不清楚
Kěnéng shì wǒ biànjiě dé bù qīngchǔ
Chắc do tôi giải thích không rõ ràng

4. 我觉得有误会,请让我辩解一下。
Wǒ juédé yǒu wùhuì, qǐng ràng wǒ biàn jiè yīxià.
Tôi thấy có hiểu làm ở đây, hãy để tôi giải thích một chút.

5. 作为我,是打算尽自己所能得,但是…
Zuòwéi wǒ, shì dǎsuàn jìn zìjǐ suǒ néng dé, dànshì…
Bản thân em cũng muốn cố gắng hết sức, nhưng…

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề Tiếng Trung thương mại văn phòng Giải thích bài 2 được chia sẻ miễn phí công khai trên website học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày TiengTrungHSK.

Các bạn hãy chia sẻ tài liệu giáo trình tiếng Trung thương mại văn phòng của Thầy Vũ tới những bạn bè xung quanh chúng ta nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn học viên trong bài giảng tiếng Trung thương mại online tiếp theo vào ngày mai.

Trả lời